14 Οκτ 2013

ΤΡΟΦΙΜΑ. ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ
Η τροφή. Η τροφή και η παραγωγή της. Η τροφή και η κατανομή της. Η τροφή και η διανομή της. από την αρχή της εμφάνισης του ανθρώπου σε τούτο τον πλανήτη η εξασφάλιση της διατροφής του υπήρξε το κυρίαρχο μέλημά του. Αλλά και η εμφάνιση των ανθρώπινων κοινωνιών αυτό είχε σαν μία από τις κυριότερες φροντίδες της. Η ύπαρξη των ανθρώπινων κοινωνιών ως συνεκτικού όλου απαιτεί την ύπαρξη δύο προϋποθέσεων: την απόκτηση ή παραγωγή τροφής και ένα σύστημα διατήρησης, επέκτασης και διάδοσης της γνώσης. Αυτά και τίποτα άλλο. Η εξασφάλιση όμως της τροφής δεν ήταν πάντα κάτι το εύκολο. Από την εποχή της εδραίας εγκατάστασής του και την εμφάνιση της κτηνοτροφίας και της γεωργίας υπήρχαν μεγάλα διαστήματα που δύσκολα οι ανθρώπινες κοινωνίες εξασφάλιζαν τη διατροφή τους.
Μετά την κατάρρευση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας στη δυτική και βόρεια Ευρώπη η απόδοση ιδίως των σιτηρών κατέρρευσε και η εξασφάλιση της τροφής έγινε μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Μεγάλα διαστήματα σιτοδείας βασάνιζαν τις κοινωνίες και ο πληθυσμός μειώθηκε σημαντικά. Με την εμφάνιση της φεουδαρχίας και την εκτατική γεωργία τα πράγματα καλυτέρεψαν αλλά χρειάστηκε η εμφάνιση της εντατικής γεωργίας στη βόρεια Ευρώπη, και κυρίως στην Ολλανδία, για να ξεπεράσει η ανθρωπότητα το φάσμα της πείνας. και αυτό φυσικά για τον αναπτυγμένο κόσμο. καθώς η επιστήμες επεκτείνονταν και μαζί τους και η τεχνολογία και ιδιαίτερα αυτή των λιπασμάτων η παραγωγικότητα στη γεωργία αυξανόταν κατακόρυφα ενώ παράλληλα οι μέθοδοι αυτές επεκτείνονταν σε όλο τον κόσμο ιδιαίτερα μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
Το φάσμα της πείνας άρχισε να υποχωρεί πλέον σχεδόν σε όλο τον κόσμο. παράλληλα στη γεωργία κυριαρχούσαν οι μικροί ανεξάρτητοι παραγωγοί σε όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου. Η υποχώρηση της φεουδαρχίας και σε χώρες όπως η Ρωσία, η Πολωνία και η Ουγγαρία έκαναν κυρίαρχο στον τομέα της παραγωγής τροφίμων τον μικρό ανεξάρτητο παραγωγό με σημαντικές βεβαίως αποκλίσεις από χώρα σε χώρα και από εποχή σε εποχή.
Αν και μπορούμε να θεωρήσουμε πως οι καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής εδραιώθηκαν όταν αυτές επεκτάθηκαν στη γεωργία, ιδίως στη Βρετανία με τους νόμους των περιφράξεων, αυτές προχωρούσαν αργά και με δυσκολία στον τομέα της γεωργίας. Η διαδικασία συγκέντρωσης της γης προχωρούσε εξαιρετικά αργά αν και τα τελευταία χρόνια η διαδικασία αυτή έχει επιταχυνθεί ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Αυτό φυσικά δεν μπορούσε να μείνει έτσι και η σημαντική αυτή οικονομική και παραγωγική δραστηριότητα, και κυρίως τα κέρδη της, πρέπει να περάσουν στο κεφάλαιο. αυτό όμως θα το δούμε στη συνέχεια αφού πρώτα παρουσιάσουμε ένα σύνολο δεδομένων για τα τρόφιμα, την παραγωγή και τη διανομή τους σε όλο τον κόσμο.

Η παγκόσμια κατά κεφαλή παραγωγή τροφής από το 1960 ως το 2005 όπως δίνεται από τον Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας, δείχνει τη συνεχή αύξηση της κατά κεφαλή παραγωγής τροφίμων καυτά τα τελευταία πενήντα χρόνια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει όμως το πώς μεταβαλλόταν η αγροτική παραγωγή μεταξύ των αναπτυγμένων και των υπό ανάπτυξη χωρών...
περισσότερα:
http://eparistera.blogspot.gr/2013/07/blog-post_21.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου